Arbeta smartare och smidigare under 2022 med LayOut och SketchUp Pro

SketchUp Pro 2022

2022 har fått en fantastisk start med helt nya uppdateringar i SketchUp Pro och LayOut. SketchUp 2022-releasen kommer med nya och bättre modelleringsverktyg, fler sökfunktioner, tidsbesparande förbättringar i LayOut och mycket mer. Uppdateringarna gör ditt arbete snabbare och smidigare, så att du istället kan fokusera på dina designer.

Läs vidare och uppdatera dig på vad denna nya version har att erbjuda.

Du som har ett hyresavtal har redan åtkomst till den nya versionen via licensportalen https://ecom-prd.trimblepaas.com/account/

Så logga in, ladda ned och installera. Alla ni andra kan skaffa ett hyresavtal i vår webshop.

SketchUp Pro 2022

SketchUp 2022

Search in SketchUp

Search introducerades första gången i SketchUp för webben och är nu en SketchUp Pro-funktion som gör att du snabbt kan hitta och aktivera programkommandon och installerade tilläggsverktyg (Extensions). Istället för att lägga ner värdefull tid på att försöka hitta eller komma ihåg ett verktyg i SketchUp kan du bara skriva in dess namn eller en fråga relaterad till arbetsflödet, till exempel ‘elevation’, ‘boolean’, eller ‘chamfer’ för att snabbt hitta verktyget.

Om du precis har börjat använda SketchUp så hjälper Search dig att komma igång med användargränssnittet (UI) och verktygen, så att du kan fokusera på din design istället för att leta efter olika verktyg. Sök på verktygsnamn eller sök på vad du vill att ett verktyg ska göra i SketchUp, så visas relevanta resultat.

För mer erfarna användare innebär detta att verktygsfältet tar upp mindre skärmyta. Till exempel, istället för att visa alla solidverktygets sex verktygknappar kan du nu söka på Boolean så visas alla kommandon som är associerade med det verktyget.

Du öppnar Search-funktionen med det förinställda kortkommandot: Shift +S eller så kan du enkel personanpassa kortkommandot på ett sätt som fungerar bäst för dig.

Fungerar även på Svenska.

Nya och förbättrade modelleringsverktyg

I SketchUp Pro 2022 introduceras helt nya verktyg och gamla uppdateras avsevärt för att göra arbetsflöden snabbare, effektivare och bättre. Här är några av höjdpunkterna

Lasso Select

Med Lasso Select-verktyget kan du rita anpassade konturer runt objekt utan att rikta om kameran. Du kan även göra flera separata val med ett click-drag-kommando och välja objekt mycket snabbare med hjälp av pennan.

Lasso kommer med ett förinställt kortkommando: Shift + Spacebar

Stamp Copy

Stamp är en ny modifierad version av Move-verktyget  (lanserat första gången i version 2021.1.2),  som låter dig göra flera kopior av ett objekt och “stämpla” in dem, ett och ett, med bara ett klick. ​Det här verktyget är användbart när man på ett naturligt sätt vill sprida objekt över ett specifikt område. Du kan till exempel placera ut skalfigurer och andra objekt i en landskapsmodell. Stamp-funktionen är också praktisk när du ska placera ut flera kopior längs en axel med oregelbundna intervall, till exempel för att inkludera övergångsställen i en stadsbild.

Tag Tool

Gör din modellering mer effektiv med Tag, ett nytt verktyg som låter dig klicka på objekt, eller förvalda objekt, för att sedan tagga dem. Med Tag-verktyget kan du skapa din modell snabbare genom att tagga objekt direkt i ritfönstret, snabbt rensa bort oönskade taggar och förbättra modellens noggrannheten via ett enda kommando som genomför samma ändring till alla objekt som har samma Tag.

Freehand

Freehand-verktyget har verligen uppdaterats. Med hjälp av jämnare bågkomponenter kan du rita linjer som känns mer levande samt rita Follow Me-profiler med mer naturliga variationer.

Tips: använd pennan (stylus) för att lättare rita fina kurvlinjer med Freehand-verktyget.

Tangent Inference Lock

Genom att använda programmets nya “tangent inference toggles” för 2-Point-verktyg och 3-Point Arc-verktyg kan du nu snabbt specificera och låsa tangeringspunkterna på en befintlig kant eller båge. Tangeringsbågen är inte bara mer förutsägbar, den låter dig också skapa bågformade ytor snabbare.

Scene Search

Om du producerar ritningar med arkitektonisk visualisering eller konstruktionsdokument så skapar du förmodligen många olika scener (Scenes) för att bättre kunna visa designdetaljerna. Detta innebär att man visuellt måste skanna igenom långa listor med scener (Scenes) med kodade namn.  Med Scene Search, ett nytt sökfilter som ligger intill fliken Scenes, kan du nu snabbt hitta och ta fram den scen du söker.

Som ni ser så finns det flera bra nyheter i SketchUp Pro 2022, men vi får inte glömma att i SketchUp Pro ingår även programmet LayOut.  Det lättanvända programmet för att skriva ut skalenliga ritningar och presentationer. Det kan vara såväl 2D-vyer som färgsatta perspektivbilder.

Är du nyfiken på att lära dig mer om de nya verktygen och hur du använder LayOut kan du kicka på våra kurser.

LayOut

SketchUp Pro 2022 Layout

Tack vare Auto-Text-uppdateringar och Find & Replace-funktionen hjälper LayOut dig nu att arbeta både snabbare och effektivare än någonsin förut.

Viewportbaserade Auto-Text labels

Förutom befintliga labels som hämtar objekt- eller komponentattribut från Sketchups vyportar (arbetsytor) i LayOut, så finns nu nya Auto-Text-taggar som kan väljas från Auto-Text-menyn när man skapar labels eller använder label-mallar. 

Du kan använda alla dessa labels i scrapbooks eller med transparenta label-linjer. Det innebär att du kan dra Auto-Text-labels från en scrapbook, trycka på Enter för att dra in label-linjen och sedan visas det associerade vyport-värdet automatiskt.

LayOut autotext

Dessa taggar inkluderar parameterinmatningar för < SceneName >, < SceneDescription >, < Scale >, < Ratio > och < Coordinates() >.

När du ska skapa dokument kan du använda dessa nya och förbättrade vyport-baserade Auto-Text-labels för att bättre använda den information som redan finns i dina SketchUp-modeller. Detta gör dina mallar betydligt mer kraftfulla och effektiva. Du kan till exempel plocka namnet eller beskrivningen för din scen med hjälp av en Auto-Text-tagg för att automatiskt fylla i rubriken på din ritning. Använd sedan en < Ratio >-tag för att visa skalan för den aktuella vyporten (viewport). Om skalan för modellens vyport ändras så uppdateras skalangivelsen automatiskt.

Du kan läsa mer om hur dessa taggar används i SketchUps Hjälpcenter-dokumentation.

Page Management Auto-Text

Att skapa och uppdatera en innehållsförteckning manuellt kan vara tidskrävande samtidigt som det är lätt att göra fel. Med den förbättrade rubrikhantering behöver det inte vara så.

Page Count

< PageCount > är ett komplement till befintliga < PageNumber >-taggen som visar antalet sidor inom ett definierat interval. Användaren kan ange startsidan med < PageCount >, (var ett specifikt intervall börjar) samt teckenstil och sista sidan i intervallet. Den här funktionen är användbar när du skapar ett register eller en innehållsförteckning i början av ditt LayOut-dokument.

Page Name

Använd < PageName >-taggen för att ange namnet på en sida som inte är den aktuella sidan. Om du till exempel vill visa namnet på en sida som har position tre i ditt dokument, så anger du < PageNumber(3) >. Och ännu bättre: sidnamnet uppdateras dynamiskt när sidor läggs till, tas bort eller ändras ordningsmässigt. Detta sparar tid när du skapar och färdigställer en innehållsförteckning.

Sequence Auto-Text

En sedan länge efterfrågad funktion, Sequence Auto-Text är en ny Auto-Text-tagg som ökar stegvis när den dupliceras. Dessa taggar används för att snabbt infoga noter till ritningar och figurer, skapa numrerade rubriker till ritningar, förklarande texter (legender) och många andra användningsområden som tidigare krävde textredigering mellan varje kopia. I likhet med < PageNumber > Auto-Text, kan du duplicera och ändra syftet med en Sequence-tagg så ofta du vill.

Om du tar bort en Sequence-tagg kan du, med ett enda kommando, snabbt och smidigt numrera om textrutor för en given Sequence-tagg i ett helt dokument – Renumber Sequence. 

För att göra det lättare attt komma igång med alla nya Auto-Text-funktioner i LayOut finns två nya sidor i alla scrapbooks som innehåller rubrikboxar.

Find & Replace text

Det finns många sätt att snabbt skapa och kopiera text till andra sidor i ett LayOut-dokument, men det har alltid varit krångligt att ändra text som redan förekommer på flera olika ställen i ett dokument. Du har behövt granska varje sida och textruta i ditt dokument. Just därför kommer du att älska Find & Replace i LayOut! Med Find & Replace går det mycket snabbare att ändra text inom en sektion, en sida eller ett helt dokument. Förutom att du säkrar ditt dokuments kvalitet på ett mycket snabbare sätt, så kan du uppdatera ritningsrubriker, sidnummer, specificerat byggmaterial samt fixa stavfel på ett betydligt smidigare sätt.

Som i många andra program så kan Find & Replace aktiveras med kortkommandot Ctrl/Command + F samt från Text-menyn i LayOut.

LayOut Find and replace

Zoom Selection

Zoomfördröjning kan elimineras med det nya kontext-kommandot Zoom Selection som nu finns i LayOut. När detaljnivån och komplexiteten på en LayOut-sida ökar kan det vara svårt att använda scroll-to-zoom-funktionen. Nu kan du välja zoomnivå – inom LayOuts givna urval av zoomnivåer – vilket minskar risken för irriterande fördröjningar då du zoomar in eller ut.

Avtar Ejs

-“SketchUp Pro 2022 finns som kostnadsfri demo i 30 dagar.”

-“Bara att ladda ned och köra!”

-“eller varför inte skaffa ett hyresavtal direkt!”