Vårt senaste webinar blev en succé!
Vi följer upp med ytterligare ett kostnadsfritt webinar där vi visar grundläggande tips om arbetsflödet mellan SketchUp och LayOut.
Vi tänkte bl.a. visa:
 
 • Hur man sparar vyer i SketchUp.
 • Hur man länkar 3D-modellen till LayOut.
 • Skapa utskriftslayouter med:
  • Skalenliga vyer.
  • Ritningsram och ritningshuvud.
  • Skalstock.
  • Måttsättning.
  • Text.
 • Skriva ut PDF från LayOut.
 • Snabb uppdatering av vyer i LayOut.
Välj mellan följande datum och tider:
Det är samma agenda vid båda tillfällena.
Så välj den tid som passar dig.

Arbetsflöde SketchUp Layout