Nordens enda "Bluebeam Certified Instructor"

Nordens enda certifierade instruktör på PDF-verktyget Bluebeam Revu hittar du hos hos.
Inom kort kommer vi att erbjuda kurser i Bluebeam Revu efter vilka du kan certifiera dig till “Bluebeam Certified User”.

Relaterade inlägg