Om oss

CADELIT Sverige AB

CADELIT Sverige AB är ett konsultföretag som levererar programvaror, skapar effektiva arbetssätt och tränar användarna.

Det är tre komponenter som gör att våra kunder får de rätta verktygen, blir effektivare och har roligare – Vi säger att vi skapar digitala arbetsflöden!

Vi är bäst på system och arbetsprocesser för de kunder som arbetar med design, konstruktion, installation och underhåll.

Vi har bestämt oss för att förändra branschen och marknaden med enkla och exakta digitala lösningar som skapar verklig nytta för företagen och användarna. Det blir effektivare, billigare och roligare!

Vi levererar våra produkter och tjänster i tre delar, SYSTEM, SKAPA och INFÖRA.

Det gör det tydligt att vi kan ta ansvar för helheten när kunden investerar i ett effektivare, billigare och roligare digitalt arbetsflöde. Kunden väljer själv i vilka delar de vill att vi hjälper till.

Vi föreslår i alla!

SYSTEM – Levererar system och programvaror. Återförsäljare av bl a SketchUp, Bluebeam, AutoCAD och IntelliCAD.

SKAPA – Anpassar systemen och implementerar plug-in program. Tar fram arbetssätt och rutiner som skapar det ”digitala arbetsflödet”.

INFÖRA – Utbildar i handhavande av system och program. Öppna kurser i de egna kurslokalerna i Västerås eller på plats hos kunden. Tränar användarna i det nya ”digitala arbetsflödet”.

Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.