SKAPA APD-Plan

SKAPA APD-plan omfattar symboler och ritfunktioner som snabbar upp arbetet med att skapa APD-planer i pdf-programmet Bluebeam Revu.

Verktyget innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, containrar och miljöstationer och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer m.m. i skarp vektorupplösning.

Symbolerna har en dynamisk skalning vilket innebär att de anpassar sin storlek efter ritningens skala. Så när du kalibrerar din ritning (anger ett referensmått) så kommer symbolerna att anpassa sin skala efter ritningens skala. Alla symboler är skarpa vektorbilder med rätt färger och detaljer. Vektorkvalitén innebär att bilderna aldrig blir ”pixliga”.

Om du har Bluebeam Revu 2017, 2018, eller 2019 ska du titta närmare på SKAPA APD-Plan 2019.

Om du har Bluebeam Revu 20 eller 21 (Core eller Complete) ska du istället välja SKAPA APD-Plan 21.

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.