Kursböcker

Vi erbjuder 3 självstudieböcker till SketchUp.
De är tryckta i 4-färg och ringbundna.

Innehållet i både grundkurs- och påbyggnadsboken riktar sig även till dig som har gratisversionen SketchUp Make.
Boken “LayOut” riktar sig till dig som använder SketchUp Pro och vill lära dig att skapa vyer och utskriftslayouter.