Programlicenser

SketchUp Pro – Singellicenser

Licensen för SketchUp Pro är en årlig prenumeration som förutom programvaran även innehåller uppgraderingar, systemsupport och samarbetsplattformen Trimble Connect. Har företaget flera licenser så kan alla samlas under samma konto vilket underlättar vid administration av licenserna. Klicka på produkten här nedan för att läsa mer om SketchUp och beställa programmet.

SketchUp Pro – För organisationer med många användare

För de större användargrupperna med behov över 50 licenser finns det även möjlighet att teckna ett företagsavtal. Det är en flexiblare avtalsform än singellicenserna som ger större möjligheter till att hantera licenserna och ett närmare samarbete med Trimbles SketchUp experter. Kontakta oss om du vill veta mer om denna typ av licensavtal.