Rendering

Renderingsprogram till SketchUp

För oss handlar rendering om att återge en idé eller skiss på ett så verkligt sätt som möjligt. När du vill visualisera din 3D-modell så ger ett renderingsprogram fantastiska möjligheter att skapa effektfulla bilder och vyer med hjälp av olika ljussättningar, vegetation och material.