Rendering

Det mest kompletta renderingsprogrammet till SketchUp Pro.

I prenumerationen ingår licens för att även använda V-Ray i en rad andra applikationer som 3D Studio Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit och Unreal.

För oss handlar rendering om att återge en idé eller skiss på ett så verkligt sätt som möjligt. När du vill visualisera din 3D-modell så ger ett renderingsprogram fantastiska möjligheter att skapa effektfulla bilder och vyer med hjälp av olika ljussättningar, vegetation och material.