Från 2,900.00 kr exkl. moms

POINT Smart VVS 2017

psvvs_logo

POINT Smart VVS innehåller verktyg och symboler för att rita schema, ventilation och rör.
POINT Smart VVS har ett användarvänligt gränssnitt som underlättar och förenklar CAD-projekteringen. De överskådliga verktygsfälten innehåller funktioner för ritningshantering,bygglayout, lager- och texthantering, mängdning, revidering och inställningar.
POINT Smart VVS är ett effektivt, enkelt och prisvärt CAD-verktyg som är lätt att lära sig att hantera. Programmet kan installeras och användas ihop med AutoCAD LT 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD Architecture 2018, AutoCAD MEP 2018 och AutoCAD Electrical 2018.
Nytt från version 2014 är symboler från Bevent Rasch.

Artikelnr: PV17 Kategori:

Beskrivning

Rita ventilationssystem

Verktygsfältet för ventilation innehåller verktyg för att rita och redigera cirkulära och rektangulära kanalsystem samt förse dessa med olika typer av kanalkompletteringar, don och tillbehör.

Rita  rörsystem

Verktygsfältet för rör innehåller funktioner för att skapa och redigera olika typer av rörsystem som kan förses med olika symboler för apparater, behållare, säkerhetsventiler och styrventiler med mera.

Rita schema

Verktygsfältet för schema täcker tre områden: ventilation, rör och styr. Varje område innehåller funktioner för att rita och redigera kanaler, rör eller ledningar samt separata symbolbibliotek.

Rita väggar, dörrar och fönster.

Layoutfunktionen används för att rita väggar, väggöppningar, fönster, dörrar och isolering. Objekten skapas parametriskt. Alla inställningar lagras i databaser och därmed ökas användarens valfrihet. Hanteringen är enkel och är anpassad för VVS-konsultens behov.

Komplettera symbolbiblioteket med egna symboler.

Ett stort antal standardsymboler följer med programmet. Det finns även möjlighet att skapa egna symboler.

Lagerhantering.

Med programmet levereras lagerstrukturer för POINT och Bygghandlingar 90. Förutom dessa lagerstrukturer kan du enkelt i den öppna lagerhanteringen konstruera en egen lagerstruktur.

Rapportfunktioner

Du kan enkelt ta fram rapporter direkt ur ritningen. Rapporterna kan visas på skärmen, skrivas ut eller exporteras till datafiler i en mängd olika filformat. Samtliga objekt på ritningen kan littreras och inkluderas i mängdningsrapporter.

Systemkrav

Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven innan du beställer. Vi har ingen returrätt på licenserna.

Windows 64-bitars:

•Microsoft Windows 10, 8 eller 7.
•2+ GHz Pentium 4 processor eller högre
•8 GB RAM
•500 MB ledigt hårddiskutrymme
•3-knappars mus (scroll-mus)

Windows 32-bitars:

•Microsoft Windows 10, 8 eller 7.
•2+ GHz Pentium 4 processor eller högre
•4 GB RAM
•500 MB ledigt hårddiskutrymme
•3-knappars mus (scroll-mus)

Licenstyp

När du köper en Point Smart så får du använda den så länge du vill. Den är alltså inte tidbegränsad och du är inte tvungen att betala några årliga avgifter.

Leverans

Nya licenser:

Licensen  levereras via e-post.
Usb-lås skickas per post.
När du aktiverar licensen måste datorn vara uppkopplad till internet.

Uppgraderingar:

Licenserna levereras via e-post eller post.

Om du redan har ett usb-lås från en tidigare version så kan vi skicka licensen via e-post.

När du aktiverar licensen måste datorn vara uppkopplad till internet.

Demoversion

Du kan ladda ned en demoversion här

Liknande produkter