790.00 kr exkl. moms

Quantifier Pro

Quantifier Pro Logga

Skapa mängdnings- och kostnadsrapporter direkt från SketchUp Pro

Quantifier Pro hjälper dig att summera mängder för materialåtgång och summerar produktionskostnaderna. De olika funktionerna kan beräkna area, volym, längder, vikt och kostnader för de olika delarna i SketchUp modellen. Du anger själv styckekostnaderna och kan sedan få ut rapporter över mängder och kostnader.

Artikelnr: 32021-1 Kategori:

Beskrivning

Quantifier Pro för SketchUp är ett plugin som hjälper dig att skapa mängdnings- och kostnadsrapporter från din modell.

 

Quantifier Pro beräkningarQuantifier Pro rapportQuantifier Pro import till ExcelBeräkna area

Beräkna area för väggar, plattor, takläggning, golv, beklädnad och mer. Både projicerad yta (för objekt med tjocklek) och ytarea beräknas.
Skapa en materialrapport som visar beräkningen av ytan för alla material i din SketchUp-modell.

Beräkna volym

Quantifier Pros volymräknare är mycket kraftfullare än SketchUps fönster för entitetsinfo. Den kan uppskatta den totala volymen av grupper och komponenter samt alla ingående objekt. Använd den för att hitta volymen av betong, grus, matjord, vattentankar och mer.

Beräkna vikt

Genom att tilldela en enhetsvikt till objektlagret kan vikten på objekten i din SketchUp-modell beräknas. Enhetsvikt kan tilldelas efter volym, area eller längd.

Beräkna längd

Längden, bredden, höjden för grupper och komponenter rapporteras också av Quantifier Pro.

Beräkna kostnader

Exportera detaljerade rapporter av kostnadsberäkning. Tilldela återanvändbara kostnadsparametrar efter lager(taggar), material, objekt eller till hela modellen.
Verktyget Cost Inspector Tool visar fullständig kostnadsberäkning för det valda objektet för att verifiera noggrannheten.

Skapa kalkyler i Excel

Möjligheten att exportera rapporterna till CSV-format gör det möjligt att fortsätta att bygga kalkyler och göra ytterligare beräkningar med hjälp av kalkylprogram som t. ex. Microsoft Excel.

 

 

Leverans

Levereras via e-post.

Demoversion

Ladda ned en demoversion här

För att installera demoversionen:
  • Ladda ned ovanstående fil.
  • Packa upp zip-filen.
  • Starta SketchUp.
  • Gå in under ”SketchUp”→”Preferences” (Mac) eller ”Window”→”Preferences” (PC)
  • Välj ”Extensions”
  • Klicka på ”Install Extensions”
  • Markera den nedsparade filen som slutar på “Rbz”.
  • Klicka på ”Öppna”
  • Klicka på ”Ja” på frågan ”Do you want to install this Extension”.

Liknande produkter