Från 3,000.00 kr exkl. moms

SKAPA APD- och TA-Plan 21

SKAPA APD och TA-Plan 21 består av våra två produkter SKAPA APD-Plan 21 och SKAPA TA-Plan 21.

Med en bild (jpg, bmp el likn) eller PDF som underlag kan du snabbt skapa snygga, skalenliga APD- och TA-Planer.

APD-verktyget innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, containrar och miljöstationer och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2020:1) m.m. i skarp vektorupplösning.

TA-verktyget innehåller Transportstyrelsens samtliga vägmärken samt en mängd fordon, barriärer, buffertar, flaggvakter m.m. i skarp vektorupplösning.

Symbolerna har en dynamisk skalning vilket innebär att de anpassar sin storlek efter ritningens skala.

SKAPA APD-Plan och SKAPA TA-Plan 21 kan användas i Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) samt Bluebeam Revu 21 (Core och Complete). Priset är en engångsavgift för den aktuella versionen och det behövs 1 st licens per dator.

Kontakta oss om ni har frågor.
Vi berättar gärna mer om hur ni på enklaste sätt kommer i gång med att rita APD- och TA-planer.

Artikelnr: N/A Kategorier: , , ,

Beskrivning

Vad innehåller SKAPA APD-Plan 21?

SKAPA APD-plan 21 innehåller fordon, kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, lastväxlarflak, container och miljöstationer, byggnadsställning, grindar, stängsel, körspår, parkeringsrutor och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Nytt i 21! Skyltarna är nu uppdaterade enligt AFS 2020:1. Vi har även kompletterat med nya skyltar för bl.a. “Avfall”,  “Utrymningsväg via säker hiss”,  “Tillfällig utrymningsplats”, “Arbete med härdplaster” och “Heta ytor”. Det har även tillkommit symboler för kranbil, pålkran, borrigg, kompressor, betongbil, betongpump, borrkaxlåda, gånggrind (slaggrind) m.m.

Samtliga symboler har en skarp vektorupplösning. Alla symboler kan givetvis även fritt skalas/anpassas för att uppnå en god läsbarhet.

Symbolerna har en s.k. dynamisk skalning. Det innebär att de är skalenliga och följer ritningens skala.

 

På kranarna kan man ange arbestradie, ange krokhöjd etc.

Nytt i 21! Nytt ritverktyg för att rita kranfundament.

 

 

 

Nytt i 21!  Vi har kompletterat med fler skyltar för återvinning.

Vidare finns ritverktyg för att illustrera entreprenader (upplagsytor), olika linjer för El, byggström, byggvatten, ledn. i luft, mark, vatten etc.

Nytt i 21! Verktygslådan för ”Upplagsytor” har bytt namn till ”Entreprenader” och uppdaterats med några fler ritverktyg och kategorier. I och med det blir det nu blir tydligare att rita in den aktuella entreprenaden.

 

Alla linjeverktyg (för stängsel m.m) har nu funktion för att se längden på linjen som gör det möjlighet att summera längderna i markeringslistan. Vi har även kompletterat med fler ritverktyg för bl.a. markering av avlopp och gångstråk samt skraffering/markering av halkbekämpning.

Det finns även teckenförklaringar som kan placeras in på APD-planen.

 

 

Vad innehåller SKAPA TA-Plan 21?

SKAPA TA-plan 21 innehåller Transportstyrelsens samtliga vägmärken samt en mängd fordon, barriärer, buffertar, fundament, stolprör, flaggvakter, norrpilar m.m.

Samtliga symboler har en skarp vektorupplösning.

Symbolerna har en s.k. dynamisk skalning. Det innebär att de är skalenliga och följer ritningens skala.

Alla symboler kan även fritt skalas/anpassas för att uppnå en god läsbarhet.

Nytt i 21! SKAPA TA-Plan 21 har kompletteras med många nya fordon, som t.ex. vältar, asfaltsläggare, buss, personbilar med battenburgmönster, lotsbilar, höjdlift, billift, grävmaskiner och minigrävare (zero tail) med olika bomplaceringar m.m.

Vi har även lagt till fler barriärer som t.ex. Deltabloc 80 (2m, 4m och 6m både i plan och elevation).

 

 

 

redigera_text_skyltSkyltarnas texter (t.ex. för tilläggsskyltar, Varning för nedförslutning etc.) är redigerbara. Förvalt teckensnitt är Tratex.

Det finns även tomma skyltbottnar, pilar, textverktyg, symboler etc. som gör att du kan skapa egna skyltar.

Vidare finns ritverktyg för att illustrera arbetszoner, buffertzoner m.m. samt teckenförklaringar som kan placeras in på TA-planen.

Nytt i 21! Nya ritverktyg i SKAPA TA-Plan 21 för att skapa tilläggstavlor i valfri storlek och eget innehåll. På skyltsidan har vi bl.a. lagt till signaler och reviderat alla skyltkategorier enligt Transportstyrelsens innehåll och utformning.

 

Alla linjeverktyg har i SKAPA TA-Plan 21 har funktion för att se längden på linjen som gör det möjlighet att summera längderna i markeringslistan. 

Kategorin för ”Väglinjer” har kompletterats med en egen verktygslåda för tillfälliga väglinjer. Samtliga väglinjer i denna verktygslåda är gula. 

 

 

 

 

Mer info och beställning

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni på enklaste sätt kommer i gång med att rita TA- och APD-planer.

Vi ser till att ni har alla delar ni behöver för ett nytt digitalt arbetsflöde.

Vi levererar systemprogramvaran.

Tillhandahåller verktyg och anpassningar.

Tränar personalen i både handhavande och arbetssätt.

Kontakta oss på bluebeam@cadelit.se

Systemkrav

SKAPA APD- och TA-plan 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu och kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 20 och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

Om du har Bluebeam Revu 2017, 2018, eller 2019 ska du titta närmare på SKAPA APD-Plan 2019.

Om du har Bluebeam Revu 20 eller 21 (Core eller Complete) ska du titta istället välja SKAPA APD-Plan 21.

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Installation

Installationsguide för installation av tilläggsprodukterna för Bluebeam Revu i produktserien SKAPA.
När du beställer SKAPA APD- och TA-Plan 21 får du göra en installation för respektive tilläggsmodul.

 • Börja med att ladda ner installationsfilen och spara den på önskad plats på datorn.
 • Använd länken som finns i mailet med licensinformation som du fick vid beställningen.
 • Observera att Bluebeam Revu 20 eller 21 (Core eller Complete) måste finnas installerat på datorn innan den aktuella SKAPA-produkten installeras.
 • Installationen kräver administratörsrättigheter för kontot.
 • Stäng Revu innan installationen påbörjas.
 • Klicka med höger musknapp på den nedladdade zip-filen och välj ”Extrahera alla…”

 • Klicka därefter på ”Extrahera” för att ”packa upp” installationsfilen.
 • Om du vill ändra vart filen ska extraheras klickar du på knappen bläddra och väljer den mapp dit du vill extrahera filen, klicka därefter på ”Extrahera”.
 • Om mappen med den extraherade filen inte öppnas automatiskt, letar du upp mappen och klickar med höger musknapp på installationsfilen.
 • Välj “Kör som administratör”.

 • Följ instruktionerna på skärmen för att installera den aktuella SKAPA-produkten.
 • Serienummer för aktivering av licensen hittar du i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.

 • När installationen är klar startar du Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj den aktuella profilen t. ex. ”SKAPA APD-plan 21”.

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.

Snabbgenomgång

 • Starta Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj t.ex. ”SKAPA – APD-plan 21”.

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.

 • För att placera ut en symbol öppnar du önskad verktygslåda genom att klicka på verktygslådans namn med vänster musknapp.
 • När du hittat den symbol du vill använda klickar på den med vänster musknapp.
 • Dra sedan symbolen till önskad plats med musen och klicka med vänster musknapp för att placera in symbolen.

 • Om du ska göra skalenliga ritningar börjar du med att ange en skala på din ritning.
 • Gå till panelen ”Mätningar” och välj skala under förinställningar eller klicka på knappen ”Kalibrera” för att kalibrera en skala med ett känt referensmått på ritningen.
 • När du angivit en skala kan du infoga de skalenliga symbolerna i ritningen och deras storlek anpassas till angiven skala.


 • De symboler som är skalenliga har en skalstocksikon till höger om verktygslådans namn.
 • Du kan aktivera/avaktivera den automatiska skalningsfunktionen för symbolerna genom att klicka på skalstocksikonen till höger om verktygslådans namn.

Liknande produkter