SKAPA APD-Plan

SKAPA APD-Plan är ett verktyg för att skapa APD-planer i Bluebeam Revu.

Verktyget innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, containrar och miljöstationer och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2008:13) m.m. i skarp vektorupplösning.

Symbolerna har en dynamisk skalning vilket innebär att de anpassar sin storlek efter ritningens skala.

SKAPA APD-Plan kan användas i Bluebeam Revu Standard, CAD och eXtreme 2017 och 2018.

 

Kontakta oss för beställning eller om ni har frågor.
Vi berättar gärna mer om hur ni på enklaste sätt kommer i gång med att rita APD-planer.

Kategori:

Beskrivning

Vad innehåller SKAPA APD-Plan?

 

SKAPA APD-plan innehåller kranar, bodar, stålförråd, elcentraler, tork- och värmesystem, lastväxlarflak, container och miljöstationer, byggnadsställning, grindar, stängsel, körspår, parkeringsrutor och skyltar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2008:13) m.m.

Samtliga symboler har en skarp vektorupplösning. Alla symboler kan givetvis även fritt skalas/anpassas för att uppnå en god läsbarhet.

Symbolerna har en s.k. dynamisk skalning. Det innebär att de är skalenliga och följer ritningens skala.

På kranarna kan man ange arbestradie, ange korkhöjd etc.

När du placerat in t.ex.ett stålförråd så kan du välja UE i en lista vilket gör att symbolen färgkodas på ritningen.

 

 

Vidare finns ritverktyg för att illustrera upplagsytor, olika linjer för El, byggström, byggvatten, ledn. i luft, mark, vatten etc.

De olika upplagsytorna följer samma färgkodsystem för olika EU som t.ex. stålförråden.

Det finns även teckenförklaringar som kan placeras in på APD-planen.

 

 

Mer info och beställning

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni på enklaste sätt kommer i gång med att rita APD-planer.

Vi ser till att ni har alla delar ni behöver för ett nytt digitalt arbetsflöde.

Vi levererar systemprogramvaran.

Tillhandahåller verktyg och anpassningar.

Tränar personalen i både handhavande och arbetssätt.

Kontakta oss på bluebeam@cadelit.se