Från 3,000.00 kr exkl. moms

SKAPA Elinstallation 21

Med SKAPA Elinstallation kan du enkelt och effektivt rita elinstallationsritningar, skapa förfrågningsunderlag, tydliga relationsunderlag och kalkyler i Bluebeam Revu.

Applikationen har nästan 300 färdiga symboler och ritverktyg som du kan använda för att skapa professionella och tydliga ritningar. Du behöver bara dra och släppa symbolerna på din ritning.

Innehåller symboler samt rit- och mängdningsverktyg för elinstallationsritningar. Dessutom är SKAPA Elinstallation 21 förberedd för att kunna anpassas och användas för export av mängdningsdata till kalkylprogrammet Bidcon.

Med denna helt nya tilläggsmodul för Bluebeam Revu kan du skapa ritningar och projektera elinstallationer. Som entreprenör eller installatör kan du även mängda både kabellängder och apparater. Du ritar, projekterar och mängdar direkt i en PDF-ritning eller bild.

SKAPA Elinstallation 21 kan användas i Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) samt Bluebeam Revu 21 (Core och Complete). Priset är en engångsavgift för den aktuella versionen och det behövs 1 st licens per dator.

Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

Beskrivning

SKAPA Elinstallation 21 har symboler och verktyg för att rita elinstallationer

SKAPA Elinstallation följer branschens standarder och praxis, men du har också möjlighet att anpassa symbolerna och verktygen efter dina egna behov och preferenser. Du kan till exempel ändra linjefärg, teckensnitt och storlek på symbolerna. När du är klar med din ritning sparar du den i PDF-format som är lätt att dela och skriva ut.

Skalenligt

I Bluebeam Revu kan du snabbt och enkelt ange en förinställd skala eller kalibrera utifrån ett referensmått.

Med SKAPA Elinstallation kan du placera in skalenliga symboler för armaturer och rita ledningsnät med exakta längder genom att ställa in en förbestämd skala eller kalibrera en egen skala utifrån ett referensmått. Det gör det lättare att planera, beräkna och utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt. En skalenlig ritning kan också hjälpa till att förhindra felberäkningar eller missförstånd som kan uppstå om man inte har en tydlig bild av hur installationen ska se ut.

Symbolerna

Alla symboler är detaljrika och framtagna med suverän skärpa. Symbolerna är i vektorformat vilket innebär att de alltid är skarpa oavsett hur mycket man zoomar. Dessutom är de optimerade för att hålla nere filstorleken så att dokumenten du skapar blir lätta att hantera när du navigerar, skriver ut, eller skickar dem.

SKAPA Elinstallation vektorgrafik

Fördefinierade litteran

Många symboler har fördefinierade litteran som följer praxis i branschen. De kan dessutom redigeras så de går att anpassa på det sätt som användaren önskar. Det enda som krävs är ett dubbelklick med musen och skriva in det littera som önskas.

SKAPA Elinstallation litteran

 

Kanalisation och ledningsnät

Med dessa verktyg går det att rita skalenligt, men det bästa är nog den inbyggda mätfunktionen. Alla längder redovisas, även för t.ex. vertikala kabelstegar, och det blir enkelt att se materialåtgång. Det blir även visuellt tydligt var kanalisationen finns och om det finns risk för kollision med någon annan disciplin.

SKAPA Elinstallation ledning

Förteckningstabell

Det finns även en färdig förteckningstabell för att skapa olika förteckningar, tex armatur- eller apparatförteckning. Utrymme för att lägga in produktbilder och produktbeskrivningar. Det fina är att du dessutom kan ändra på teckensnitt, färger, linjer etc. om du så önskar.

 

Ritningsramar, namnrutor och skalstockar

Färdiga ritningsramar, namnrutor, skalstockar, revideringspilar etc. gör att det blir enkelt att skapa egna proffsiga ritningar. De inbyggda snappunkterna i både ritningsramarna, namnrutorna och skalstockarna underlättar vid utplacering på ritningsbladet.

Namnrutorna omfattar både SIS Bygghandlingar (SS 32207-2022) och den standardiserade namnrutan från Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst). Detta förenklar och effektiviserar hanteringen av bygghandlingar genom att använda en gemensam struktur och terminologi för alla parter i byggprocessen.

Namnrutan enligt BEAst underlättar också sökbarheten och återanvändbarheten av bygghandlingar genom att använda en enhetlig metadatastandard som gör det möjligt att identifiera och sortera handlingar efter olika kriterier, såsom handlingstyp, status, ändringsbeteckning, datum, projekt, organisation och person.

Kalkylering och mängdning

Alla symboler, ledningar eller annan måttsättning summeras i Revu´s “Markeringslista”. Det innebär att alla mängder kan sparas och användas för kalkylering. Du kan använda funktionen “utrymmen” eller ange etiketter så att även mängderna redovisas som delsummor per rum etc.

SKAPA Elinstallation är även förberedd för export av mängderna till kalkylprogrammet Bidcon från Elecosoft. Fördelen med det är att det går att associera symbolerna och mätverktygen i SKAPA Elinstallation med kalkylrecept i Bidcon.

I verktygslådan “Mängdningsverktyg” hittar du även färgmarkeringar för den som på klassiskt vis vill mängda med en “färgpenna”.

Systemkrav

Systemkrav

SKAPA Elinstallation 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Installation

Installationsguide för installation av tilläggsprodukterna för Bluebeam Revu i produktserien SKAPA.

Licensinformation

 

 

 • Börja med att ladda ner installationsfilen och spara den på önskad plats på datorn.
 • Använd länken som finns i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.
 • Observera att Bluebeam Revu måste finnas installerat på datorn och ha startats en gång innan  den aktuella SKAPA-produkten installeras.
 • Installationen måste ske från användarens konto på datorn och det krävs att användaren har administratörsrättigheter för kontot.
 • Stäng Revu innan installationen påbörjas.

 

 

 

Extrahera alla

 

 

 

 • Klicka med höger musknapp på den nedladdade zip-filen och välj ”Extrahera alla…”
 • Klicka därefter på ”Extrahera” för att ”packa upp” installationsfilen.
 • Om du vill ändra vart filen ska extraheras klickar du på knappen bläddra och väljer den mapp dit du vill extrahera filen, klicka därefter på ”Extrahera”.

 

 

 

SKAPA kör som administratör

 

 

 • Om mappen med den extraherade filen inte öppnas automatiskt, letar du upp mappen och klickar med höger musknapp på installationsfilen.
 • Välj kör som administratör. Notera att din användare måste ha administratörsrättigheter under själva installationen.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att installera den aktuella SKAPA-produkten.
 • Serienummer för aktivering av licensen hittar du i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.

 

 

SKAPA TA-profil

 

 • När installationen är klar startar du Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj den aktuella profilen t. ex. ”SKAPA TA-plan”.

 

 

 

 

 

SKAPA TA-plan Toolchest

 

 

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.

Snabbgenomgång

 

SKAPA Elinstallation profil

 • Starta Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj ”SKAPA Elinstallation 21”.

 

 

 

 

 

SKAPA Elinstallation Tool chest

 

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.
 • För att placera ut en symbol öppnar du önskad verktygslåda genom att klicka på verktygslådans namn med vänster musknapp.
 • När du hittat den symbol du vill använda klickar på den med vänster musknapp.
 • Placera sedan symbolen på önskad plats med musen och klicka med vänster musknapp för att placera in symbolen.

 

 

 

 

Kalibrera skala

 

 • Ska du göra skalenliga ritningar börjar du med att ange en skala på din ritning.
 • Gå till panelen ”Mätningar” och välj skala under förinställningar eller klicka på knappen ”Kalibrera” för att kalibrera en skala med ett känt referensmått på ritningen.
 • När du angivit en skala kan du rita i skala eller göra mätningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAPA Elinstallation littera

 

 • Littera för typ och placering av symboler kan redigeras och kombineras genom att “dubbelklicka” på texten med vänster musknapp.

 

Liknande produkter