Från 3,000.00 kr exkl. moms

SKAPA Säkerhet 21

Nya SKAPA Säkerhet 21 – ett verktyg för att upprätta ritningar för brand- och säkerhetssystem i Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete) .

Innehåller symboler samt rit- och mängdningsverktyg för Brandlarm- och Säkerhetsanläggningar. Dessutom är SKAPA Säkerhet 21 förberedd för att kunna anpassas och användas för export av mängdningsdata till kalkylprogrammet Bidcon.

Med denna helt nya tilläggsmodul för Bluebeam Revu kan du skapa ritningar och projektera säkerhetsanläggningar. Som entreprenör eller installatör kan du även mängda både kabellängder och utrustning. Du ritar, projekterar och mängdar direkt i en PDF-ritning eller bild.

SKAPA Säkerhet 21 kan användas i Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) samt Bluebeam Revu 21 (Core och Complete). Priset är en engångsavgift för den aktuella versionen och det behövs 1 st licens per dator.

Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

Beskrivning

SKAPA Säkerhet 21 har symboler för brand- och säkerhetssystem

Denna tilläggsmodul har symboler och verktyg för att rita och mängda brand- och säkerhetsanläggningar i PDF-programmet Bluebeam Revu . Symbolerna och verktygen har grupperats i olika verktygslådor (Tool Chest) för att du enkelt ska hitta det du behöver. Förutom alla symboler finns det även verktyg för att skapa ritningsmallar för orienteringsritningar, serviceritningar, försättsblad eller sektionsförteckningar.

Nya SKAPA Säkerhet 21 har enkla och modernt utformade symboler som ger en tydlig visuell bild av utrustningar och apparater. Symbolerna baseras på standarder från Brandskyddsföreningen SBF1021, IEC 60617, SEK Svensk Elstandard SS 455 12 01 och praxis från branschen.

SKAPA Säkerhet 20 Toolchets

Symbolerna

För att symbolerna ska bli mer synliga när man ritar i befintliga ritningar har de olika färger beroende på kategori. De olika ritverktygen för ledningar har grafiska linjetyper med littera för att tydliggöra vilken typ av ledningsnät de avser. Med hjälp av dessa ritverktyg går det även att mäta längden på enskilda ledningar eller få dem summerade.

Detektorerna för brandlarm har littera för att ange vilken typ av detektor det är och om det är placerad i golv eller tak.

Alla symboler är optimerade för att hålla nere filstorleken så att dokumenten du skapar blir lätta att hantera när du navigerar, skriver ut, eller skickar dem. Symbolerna är dessutom vektoriserade så de är alltid skarpa och tydliga oavsett hur mycket du zoomar in i dokumentet.

SKAPA Säkerhet 20 symboler

Ritverktyg

I verktygslådan “Norrpilar ritningsramar skalstockar” finns många bra ritverktyg för att skapa snygga och översiktliga ritningar som bland annat följer Brandskyddsföreningens standard SBF 1021. Regelverket SBF 1021 finns att köpa på denna websida hos Brandskyddsföreningen.

Ritningsramarna finns för pappersstorlekarna A1, A3 och A4 samt en sektionsförteckning för A3.

Det blir enkelt att placera in ritningshuvud och objektbeskrivning med hjälp av “snap” funktionerna.

Dessutom finns det en symbolförteckning som kan uppdateras automatiskt. Placera in symbolförteckningen i ritningen och välj vilka verktygslådor som ska ingå så skapas det en symbolförteckning utifrån de symboler som finns på ritningen.

SKAPASäkerhet 20 ritningsverktyg

Kalkylering och mängdning

Alla symboler, ledningar eller annan måttsättning summeras i Revu´s “Markeringslista”. Det innebär att alla mängder kan sparas och användas för kalkylering. Du kan använda funktionen “utrymmen” eller ange etiketter så att även mängderna redovisas som delsummor per rum etc.

SKAPA Säkerhet är även förberedd för export av mängderna till kalkylprogrammet Bidcon från Elecosoft. Fördelen med det är att det går att associera symbolerna och mätverktygen i SKAPA Säkerhet med kalkylrecept i Bidcon.

I verktygslådan “Mängdningsverktyg” hittar du även färgmarkeringar för den som på klassiskt vis vill mängda med en “färgpenna”.

Systemkrav

Systemkrav

SKAPA Säkerhet 21 är ett tilläggsprogram till Bluebeam Revu 20 (Standard, CAD och eXtreme) och Bluebeam Revu 21 (Core och Complete).

P.g.a. att Bluebeam Revu 21 Basics saknar stöd för en del av funktionerna i våra SKAPA-produkter så kan SKAPA-produkterna inte användas i den versionen.

Våra SKAPA-produkter kan inte heller användas i Bluebeam Cloud p.g.a. att Bluebeam Cloud endast har stöd för enklare markeringar och därför saknar stöd för funktionerna i SKAPA-produkterna.

Installation

Installationsguide för installation av tilläggsprodukterna för Bluebeam Revu i produktserien SKAPA.

Licensinformation

 

 

 • Börja med att ladda ner installationsfilen och spara den på önskad plats på datorn.
 • Använd länken som finns i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.
 • Observera att Bluebeam Revu måste finnas installerat på datorn och ha startats en gång innan  den aktuella SKAPA-produkten installeras.
 • Installationen måste ske från användarens konto på datorn och det krävs att användaren har administratörsrättigheter för kontot.
 • Stäng Revu innan installationen påbörjas.

 

 

 

Extrahera alla

 

 

 

 • Klicka med höger musknapp på den nedladdade zip-filen och välj ”Extrahera alla…”
 • Klicka därefter på ”Extrahera” för att ”packa upp” installationsfilen.
 • Om du vill ändra vart filen ska extraheras klickar du på knappen bläddra och väljer den mapp dit du vill extrahera filen, klicka därefter på ”Extrahera”.

 

 

 

SKAPA kör som administratör

 

 

 • Om mappen med den extraherade filen inte öppnas automatiskt, letar du upp mappen och klickar med höger musknapp på installationsfilen.
 • Välj kör som administratör. Notera att din användare måste ha administratörsrättigheter under själva installationen.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att installera den aktuella SKAPA-produkten.
 • Serienummer för aktivering av licensen hittar du i mailet med licensinformation du fick vid beställningen.

 

 

SKAPA TA-profil

 

 • När installationen är klar startar du Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj den aktuella profilen t. ex. ”SKAPA TA-plan”.

 

 

 

 

 

SKAPA TA-plan Toolchest

 

 

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.

Snabbgenomgång

 

 • Starta Bluebeam Revu.
 • Gå till menyn ”Revu” -> ”Profiler” och välj ”SKAPA Säkerhet 21”.

 

 

 

 

 

Tool chest skapa säkerhet 20

 

 • Symbolerna hittar du under panelen ”Tool Chest”.
 • För att placera ut en symbol öppnar du önskad verktygslåda genom att klicka på verktygslådans namn med vänster musknapp.
 • När du hittat den symbol du vill använda klickar på den med vänster musknapp.
 • Placera sedan symbolen på önskad plats med musen och klicka med vänster musknapp för att placera in symbolen.

 

 

 

 

Kalibrera skala

 

 • Ska du göra skalenliga ritningar börjar du med att ange en skala på din ritning.
 • Gå till panelen ”Mätningar” och välj skala under förinställningar eller klicka på knappen ”Kalibrera” för att kalibrera en skala med ett känt referensmått på ritningen.
 • När du angivit en skala kan du rita i skala eller göra mätningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detektorattribut brand

 

 • Littera för typ och placering av branddetektor kan redigeras och kombineras genom att “dubbelklicka” på texten med vänster musknapp.

 

Liknande produkter