Bluebeam Revu finns i tre olika versioner med tre olika prisnivåer. Versionerna kallas Revu Standard, Revu CAD och Revu eXtreme. Men vilken ska man välja?

Eftersom alla versionerna innehåller samma verktyg och funktioner för markeringar, mätning/mängdning samt redigering är standardversionen ofta tillräcklig för de allra flesta. Dessutom ingår samarbetsplattformen Bluebeam Studio i alla versioner av Revu. Det här gör standardversionen till ett mycket komplett program för att jobba med PDF-dokument. Revu standard är den billigaste versionen med ett pris som börjar på 3 060 SEK per styck. Har man behov av att kunna hantera utskrifter av PDF-dokument från sitt CAD-program kan Revu CAD vara värt att titta på. Förutom alla funktioner som finns i Revu Standard så finns här tilläggsprogram för PDF-utskrifter. Med versionen Revu CAD går det att skapa PDF:filer i 2D och batchar direkt från Revit®, AutoCAD® och SolidWorks®. På samma sätt kan man även skapa PDF:er i 3D direkt från AutoCAD, Revit, Navisworks® Manage, Navisworks Simulate och SketchUp® Pro.

Toppversionen av Revu heter eXtreme och är den “fullutrustade” versionen. Här hittar man så klart alla funktioner från de andra två versionerna och även flera bra verktyg för de som arbetar med många dokument och stora ritningsuppsättningar. Revu eXtremes funktioner vänder sig till de som administrerar stora mängder dokument eller behöver vissa specifika funktioner för att redigera och skapa PDF-dokument. Det finns funktioner för att skapa formulär automatiskt och omvandla skannade dokument till sökbara PDFer med hjälp av optisk teckenläsning (OCR). För att hantera stora uppsättningar av dokument finns det batch-kommandon för att automatiskt skapa hyperlänkar, t. ex. från handlingsförteckning till ritningar, eller byta ut innehåll i olika dokumentuppsättningar. Använder man Revu för att mängda och kalkylera kan realtidskopplingen till Microsoft Excel vara mycket användbar för att automatiskt överföra data till ett kalkylark.

Lösningen för intuitivt tillägg av
markeringar, redigering och samarbete i
PDF:er.

Vilka använder Standard?

» Entreprenörer
» Underentreprenörer
» Kalkylatorer
» Platschefer
» Byggherrar

Nyckelfunktioner

» Markeringar i 2D- och 3D-PDF:er
» Markeringslista
» Tool Chest
» Sets
» Mätningsverktyg
» Inkluderar även: Bluebeam Studio

Lösningen för CAD-användare som
omfattar smarta plugin-program för att
skapa PDF:er i 2D och 3D.

Vilka använder CAD?

» Arkitekter
» Ingenjörer
» CAD-användare

Nyckelfunktioner

» Innehåller alla funktioner i Revu Standard
» Plugin-program för PDF:er i 2D
» Plugin-program för PDF:er i 3D
» Batchskapande
» Inkluderar även Bluebeam Studio

Den robusta lösningen för automatisering
av komplexa processer som tänjer på
gränserna för dokumentsamarbete.

Vilka använder Extreme?

» Arkitekter
» Ingenjörer
» Entreprenörer
» Specialiserade entreprenörer
» Kalkylatorer
» Platschefer

Nyckelfunktioner

» Innehåller alla funktioner i Revu CAD och Standard
» Skapa hyperlänkar, t. ex. mellan handlingsförteckning och ritningar
» Skapa formulär automatiskt
» Batch Slip Sheet
» OCR
» Batch signera och stämpla
» Mängdlänk
» Inkluderar även: Bluebeam Studio